1 2 3 4
 

Výsledky filmové soutěže 2013

Velká cena Josefa Velka (bronzová plastika akad.sochaře Dana trubače  + 25.000Kč)

ZELENÁ POUŠŤ
rež. Michal Gálik, Česká republika

Osud ostrova Borneo a jeho původní fauny a flory, včetně vybíjených orangutanů právem zaujal Michala Gálika, který své poznatky zaznamenal v angažovaném filmu Zelená poušť. Rozhořčení nad problémy Bornea sdílel i David Atenborough, jeden z největších dokumentaristů přírodních procesů naší doby, který tento ostrov řadí mezi nejzajímavější ekostystémy Země. 

Přehrát celý film 

 

Cena města Uherského Brodu nejlepšímu zahraničnímu filmu

KINO SVĚT
rež. Marek Janičík, Slovenská republika
 

Za skvěle natočený film o kulturním fenoménu naší doby, kdy s nástupem digitalizace končí 35mm filmový formát i klasické konisály jako místa společenského setkávání. Konec takového kina v malé slovenské obci Očová popisuje prostřednictvím místních obyvatel s nostalgií i humorem.

 

Cena hejtmana Zlínského kraje

KOUZLO RYBNÍKA FARÁŘ                  
rež. Hugo Habrman, Česká republika
 

Snímek zasvěceně ukazuje na příkladu jednoho biotopu s jedinečnou flórou i faunou na nebezpečí necitlivých zásahů člověka do vývoje krajiny a na potřebu zásadového přístupu k chráněným druhům.

 

Cena Odborového svazu pracovníků kulturních zařízení

V BLÍZKOSTI ČLOVĚKA               
rež. Pavol Kráľ, Slovenská republika
 

Film předkládá několik dokumentaristicky pozoruhodných příkladů ztráty přirozené plachosti divokých zvířat ve Vysokých Tatrách a klade tak zároveň závažné otázky platné i jinde.

Cena diváka

STARÝ OCENÁN U NOHOU ZEMĚ          
rež. Petr Baran, Česká republika