1 2 3 4
 

Fotografická soutěž

I přes nepříznivou situaci způsobenou současnou pandemickou situací jsme vyhlásili již 43. ročník mezinárodní fotografické soutěže Týká se to také tebe 2021. Podobně složitou situací si prošlo i konání loňského ročníku, který se i přes zákazy shromažďování, uzavřené služby a další obtíže podařilo uskutečnit na vysoké úrovni. Zejména díky fotografům, kteří i přes tyto překážky neváhali a zaslali své snímky do soutěže. V období, kdy nemohli vycestovat, zachycovali krásy naší přírody, zaznamenávali problematiku aktuálních ekologických témat a zprostředkovali jedinočnost přírody a živočišných druhů v našem okolí. Výstava byla v červnu 2020 slavnostně zahájena již za účasti autorů a stala se ústřední událostí bohužel omezeného programu Mezinárodního ekologického festivalu Týká se to také tebe. V loňském roce se zúčastnilo 45 autorů s 502 fotografiemi. Věříme, že bude zájem fotografů pokračovat i v následujících letech.

Fotosoutěž TSTTT prošla během dvaačtyřiceti let řadou změn a úprav. Původně byla vyhlášena pro amatéry i profesionály Československa ve třech tematických okruzích – ochrana přírody, ochrana a tvorba životního prostředí a péče o památky. Po rozdělení republiky mohli soutěžit pouze čeští autoři, teprve před deseti lety je soutěž znovu otevřena pro slovenské fotografy. V průměru se soutěže zúčastňovalo 40 – 50 autorů, kteří zaslali cca 400 fotografií. K výrazné změně došlo v 35. ročníku, kdy v soutěžním řádu zůstaly pouze první dva tematické okruhy, termín soutěže v rámci celého festivalu se přesunul z listopadu do června a výstava byla instalována v prostorách Reduty, aby se dostala do centra festivalového dění. V tomto duchu se uskuteční festival i letos.

 

 Vyhodnocení 43. ročníku fotosoutěže TSTTT 2021 (Týká se to také tebe)
 
 
Předseda poroty:     Dr. Peter Áč - fotograf a spisovatel, Bratislava
Členové poroty:       MgA. Marek Malůšek - fotograf a pedagog, Hluk
                             Richard Jaroněk - fotograf, ekolog a dobrodruh, Vizovice
                             Mgr. Janka Masárová - metodička Trenčianske osvetové stredisko,Trenčín
                             Mgr.A. Antonín Mach - výtvarník, ředitel Klubu kultury Uh. Hradiště
                             Ing. Martin Hutař - PRO - BIO Šumperk
                             Ing. Milan Drgáč - správce RC PRO – BIO Bílé Karpaty
                             Ing. Jan Tluka – fotograf a výtvarník, Trenčín
Tajemník poroty:    Mgr. MgA. Petra Baroňová, Klub kultury Uh. Hradiště
 
Odborné porotě bylo předloženo celkem 577 fotografií od 49 autorů z České a Slovenské republiky. Na základě soutěžního řádu se porota rozhodla udělit následující ceny s tím, že druhá cena z TO B nebyla udělena a třetí cena z TO B byla přeřazena do TO A. 
 
 
TO A – Chráněné prvky naší přírody (43 autorů /  408 fotografií)
 
I. cena  -  PLAČKOVÁ Romana, Hodonín (za kolekci fotografií)
II. cena -  VRBOVSKÝ Viktor, Opava (za kolekci fotografií)
III. cena - MOTAL Radoslav, Osvětimany (Volavka popelavá)
III. cena - NĚMČICKÝ Milan, Staré Město (Cyklus: Houby v lockdownu)
 
 
TO B – Člověk a životní prostředí (25 autorů / 169 fotografií)
 
I. cena - KUNC Vladimír, Havlíčkův Brod (Krajina po člověku)
II. cena - cena neudělena
III. cena -  cena přeřazena do TO A
 
 
ZVLÁŠTNÍ CENA: „EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ“ 
Svaz ekologických zemědělců Šumperk 
CHVÍLA Radovan, Drslavice (Drslavice, Boršice)
 
 
HLAVNÍ CENA  SOUTĚŽE
KUNC Vladimír, Havlíčkův Brod (Krajina po člověku)
 
 
ČESTNÁ UZNÁNÍ:
 
UJČÍK Marek, Uherské Hradiště  (Cyklus: Z kouzelného lesa)
GROSSMAN Martin, Uherské Hradiště (Cyklus: Šelmy – Medvěd hnědý II, III)
 
 
Na výstavu bylo vybráno 124 fotografií.
 

 

SEZNAM VYSTAVENÝCH FOTOGRAFIÍ TSTTT 2021


TO A – CHRÁNĚNÉ PRVKY NAŠÍ PŘÍRODY


ČECH JOSEF, Hodonín / Cyklus: Křídla - Ledňáček říční I, Sojka obecná, Špaček obecný; Cyklus: Ve vinici - Dlask tlustozubý, Zvonohlík zahradní, Vrabec domácí

GROSSMAN MARTIN, Uherské Hradiště /Cyklus: Šelmy - Vlk obecný IV, V; Medvěd hnědý II, III; Cyklus: Bahňáci - Jespák obecný I

HORÁK Jiří, Komňa / Co tam děláš?, Nevyhynou

HROUZEK MARTIN, Uherské Hradiště / Hmyz III, IV

CHVÍLA RADOVAN, Drslavice / Mikulčin vrch I, II; Vápenice; Tomkův vrch

KORBELOVÁ Marie, Kroměříž / Labutě II, Budníček menší a vosík, Slavík modráček středoevropský IV, Strnad rákosní

KUNC Vladimír, Havlíčkův Brod / Vysočina II

LETKO PAVEL, Kroměříž / Pavučina, Plachetnatka

LONDA JOSEF, Liptál / Podzim na Valašsku I, II; Žabí orgie II; Jarní rozmary počasí II

MATĚJ Martin, Staré Město / Cyklus: Pšenice jednozrnka v ekologickém zemědělství - Pšenice jednozrnka z ptačí perspektivy; Cyklus: Bio Farma výtvarně - Jako kostky cukru

MELUZÍNOVÁ Zdena, Brno / Splývání I, II

MOTAL Radoslav, Osvětimany / Bobr evropský, Volavka popelavá, Slavík modráček, Drozd kvíčala, Střízlík obecný, Husa velká, Racek chechtavý

NĚMČICKÝ MILAN, Staré Město / Cyklus Chřiby - vzácné houby: Hlíva chlupatá, Korálovec bukový, Lošáček palčivý, Cyklus Helmovky: Helmovka I, II, Helmovka Šafránová I, II, Cyklus Houby v lockdownu: Špička kolovitá, Žabernatka maličká I, II, Špička Wettsteinova

NETÍKOVÁ Lucie, Uherské Hradiště / Cyklus: Světýlka a lampičky II, III, IV; Cyklus: V souladu – V souladu na senách

PAVLICA PETR, Uherské Hradiště / Léta, Vrásky a šrámy II

PLAČKOVÁ ROMANA, Hodonín /  Cyklus Barvy: Travařka zelená, Okáč bojínkový, Bekyně velkohlavá, Ploskoroh pestrý, Tesařík obrovský, Bourovec ovocný; Cyklus Večeře nebo snídaně: Mlynařík dlouhoocasý, Drozd kvíčala, Bukáček malý, Ledňáček říční; Cyklus Láska je láska: Labuť velká

PONČOVÁ Alena, Ostrava / Cyklus: Nechybí Vám úsměv? - ...jeden žabí;...jeden mločí

RAJZL Evžen, Uherské Hradiště / Štika I

SALINGER PETR, Kostelany nad Moravou / Lesní zrcadlo, Tanec života a smrti II – V, Kouzelný mlok, Králíček obecný

SKŘIPSKÝ JIŘÍ, Trenčín / Piesok a voda I – II, IV

SLOVÁKOVÁ Stanislava, Příbor / „Mám svačinu“

UJČÍK MAREK, Uherské Hradiště / Cyklus: Z kouzelného lesa – Navždy spolu, Jednoho podzimního večera, Přichází podzim, Večer v mechu, V kapradí, Magický večer

VRBOVSKÝ VIKTOR, Opava / Ropuší romance I – III; Čolci II, III; Larva vážky na lovu II; Listonoh jarní - predátor z tůňky V

VYHNIČKA Jaroslav, Dubnica nad Váhom /Neviditeľný, Jeleň, Mladý jeleň, Liška

WALICA Ryszard, Karviná / Cyklus Lazecká remíza – karvinská amazonie: Lazecká remíza I, V; Cyklus Karvinské rybníky v proměnách ročních období: Karvinské rybníky - podzim I


…………………………………………………………………………………………………


TO B – ČLOVĚK A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ


CHVÍLA Radovan, Drslavice / Drslavice, Boršice, Svatobořice, Žně Drslavice II

KOČÍ Jiří, Ústní nad Orlicí / Po sklizni, Otavy, Turisté

KUBIČINA Lukáš, Trenčín / Cesta za zlatom II, IV

KUNC Vladimír, Havlíčkův Brod / Krajina Vysočiny, Krajina po člověku

POPPL Petr, Rasošky / V oblacích

SMOLÍK Jan, Česká Třebová / Zhasni, chci spát IV, V, VI

WALICA Ryszard, Karviná / Cyklus Ptáci a větrné elektrárny – Labutě velké

ZÁHORNACKÝ Ján, Kroměříž / Uhlíkové stopy, Ostravské komíny