1 2 3 4 5
 

Program

08.06.2017 / 08:00 - 18:00

PRODEJNÍ VÝSTAVA KAKTUSŮ - ČTVRTEK

Výstavy Felixův sál / Jezuitská kolej / Uherské Hradiště

Kaktusářský spolek byl v Uherském Hradišti založen v roce 1967 s názvem CARNEGIEA, jako kroužek pěstitelů kaktusů a sukulentů. Na každoročně úspěšné výstavě budou i letos zastoupeny kaktusy ze Severní, Střední a Jižní Ameriky. Jistě se zde objeví rostliny z rodů Astrophytum, Gymnocalycium, Coryphantha, Notocactus, Echinocactus a mnohé další.


akci pořádá:
Spolek pěstitelů kaktusů CARNEGIA Uherské Hradiště ve spolupráci s Klubem kultury

09.06.2016 / 08:00

HANZELKA A ZIKMUND

Výstavy Galerie V. Hrocha / Klub kultury / Uherské Hradiště

Program letošního ročníku festivalu TSTTT rovněž doplní doprovodná výstava fotografií M. Zikmunda a J. Hanzelky.


Výstava se koná ve spolupráci s Muzeem jihovýchodní Moravy ve Zlíně od 9. 6. do 16. 7. 2017 v Galerii Vladimíra Hrocha

09.06.2017 / 08:00 - 18:00

PRODEJNÍ VÝSTAVA KAKTUSŮ - PÁTEK

Výstavy Felixův sál / Jezuitská kolej / Uherské Hradiště

Kaktusářský spolek byl v Uherském Hradišti založen v roce 1967 s názvem CARNEGIEA, jako kroužek pěstitelů kaktusů a sukulentů. Na každoročně úspěšné výstavě budou i letos zastoupeny kaktusy ze Severní, Střední a Jižní Ameriky. Jistě se zde objeví rostliny z rodů Astrophytum, Gymnocalycium, Coryphantha, Notocactus, Echinocactus a mnohé další.


akci pořádá:
Spolek pěstitelů kaktusů CARNEGIA Uherské Hradiště ve spolupráci s Klubem kultury

 

09.06.2017 / 08:30 - 09:30

O BALYNCE, DOBRÉM ŠTĚNĚTI I.

Pro děti Klub kultury / Uherské Hradiště

VÝCHOVNÉ EKOLOGICKÉ PŘEDSTAVENÍ
- určeno dětem předškolního věku z mateřských škol a dětem 1. stupně škol základních.

Zatoulané štěně Balyna potká kocoura Roberta, kocouřího čaroděje.
Ten by chtěl předvést čarování, ale nemůže tak učinit v zaneřáděném prostředí.
To vám to dá práce, než se k němu dopracujete.
Někdo stále škodí, kdo to je?
To Balynka, psí detektiv, vypátrá a zařídí s dětmi nápravu.

http://www.youtube.com/watch?v=uQ4WweBcH4k

09.06.2017 / 09:00

MĚSTO PŘÍRODĚ - PŘÍRODA MĚSTU

Výstavy Reduta - nádvoří / Uherské Hradiště

VÝSTAVA

Prezentace činnosti, aktivit a projektů, které město Uherské Hradiště v poslední době podniklo na poli péče o městkou zeleň, ochrany životního prostředí, zušlechťování veřejných prostor ve vztahu k městské zeleni nebo v oblasti odpadového hospodářství.

Cílem výstavy Město přírodě – příroda městu je zejména zvyšování zájmu obyvatel o životní prostředí města, ve kterém žijí a motivování široké veřejnosti k zapojení do ochrany přírody a zkvalitňování veřejného života.

akci pořádá: Město Uherské Hradiště

09.06.2017 / 09:00 - 17:00

BAREVNÝ DEN

Pro děti Masarykovo náměstí, Uherské Hradiště

ORIGINÁLNÍ A ZÁBAVNÉ ATRAKCE – TŘÍDĚNÍ ODPADU

- Skákací hrad
- Nafukovací skluzavka
- Nafukovací lezecká stěna
- Pojízdné popelářské auto pro děti
- Lektorský stánek – třídění odpadu
- Puzzle, házení míčky, atd.

VŠE ZDARMA

akci pořádá: EKO-KOM, Město Uherské Hradiště, Sběrné suroviny UH, Klub kultury Uherské Hradiště

09.06.2017 / 09:00 - 17:00

XIV. DEN PRO PŘÍRODU

Pro děti Event centrum / náměstí Velké Moravy / Staré Město

KRAJSKÝ VELETRH ENVIROMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

Téma dne: PŘÍRODA A TRADICE NA MORAVĚ

Program:

1.  Aktivity pro děti, školní třídy, zájmové skupiny, rodiče s dětmi - poznávací i zábavné aktivity neziskových organizací a škol, Slováckého muzea Uherské Hradiště – Život na Velké Moravě, smyslové vnímání přírody i hrátky s přírodou, Liška Bystrouška a její kamarádi, výstavy Život s hmyzem a Krajina v proměnách, proměny přírody Bílých Karpat, život včel, rolníkův rok, z farmy na náš stůl, od semínka k placce, voda jako přírodní živel, slunce zblízka, prohlídka expozice o Velké Moravě, výstup na vyhlídku ve věži kostela a další.  

2.  Jarmark regionálních řemeslníků a výrobců - ukázky řemesel a prodej (dřevěné hračky, práce se dřevem, Lukášovy šité hračky, výrobky z kukuřičného šustí, valašské panenky, brambůrky od farmáře, pravý valašský trdelník, Pala&pa – zdravá placka do ruky, pražené oříšky, limonády, Hostětínské mošty a sirupy, Férová kavárna LÍSKY).

3.  Kulturní program - vystoupí kroužky, kapely Frajeři Uherské Hradiště a Docela Vsetín, ukázky agility a dogdancing.

Rádi Vás přivítáme a provedeme programem v době od 10 – 12 hodin.

Uvítáme, pokud potvrdíte svou účast na koutna.iva@seznam.cz

Veletrh je jedinečným místem pro setkání, sdílení zkušeností a námětů, inspiraci, navázání a prohloubení kontaktů, získání publikací, pomůcek a informačních materiálů do školní výuky, pro zájmové vzdělávání, práci v neziskových organizacích i volný čas.

Představíme vám výukové a vzdělávací programy, exkurze, tábory a pobyty, školní i komunitní projekty, osvětové kampaně, soutěže a volnočasové aktivity, místa pro výlety i pomůcky, publikace, fairtradové a regionální výrobky.

Na místě bude možné získat zajímavé materiály a metodiky do výuky i pro volnočasové aktivity, získat informace o projektech škol i neziskových organizací, zakoupit regionální výrobky i publikace.


Akci pořádá: LÍSKA, z.s., Středisko volného času Klubko Staré Město, SOŠ a Gymnázium Staré Město, Slovácké muzeum v Uherském Hradišti s podporou města Staré Město a 42. ročníku mezinárodního ekologické festivalu TSTTT – Týká se to také tebe 2017. Akce je spolufinancována z rozpočtu Zlínského kraje.

Akce se koná pod záštitou paní Margity Balaštíkové, členky Rady Zlínského kraje.

AKCE SE KONÁ ZA KAŽDÉHO POČASÍ.

V případě nepříznivého počasí proběhne program v jezuitském sklepě.

09.06.2017 / 10:00 - 11:00

O BALYNCE, DOBRÉM ŠTĚNĚTI II.

Pro děti Klub kultury / Uherské Hradiště

VÝCHOVNÉ EKOLOGICKÉ PŘEDSTAVENÍ
- určeno dětem předškolního věku z mateřských škol a dětem 1. stupně škol základních.

Zatoulané štěně Balyna potká kocoura Roberta, kocouřího čaroděje.
Ten by chtěl předvést čarování, ale nemůže tak učinit v zaneřáděném prostředí.
To vám to dá práce, než se k němu dopracujete.
Někdo stále škodí, kdo to je?
To Balynka, psí detektiv, vypátrá a zařídí s dětmi nápravu.http://www.youtube.com/watch?v=uQ4WweBcH4k

09.06.2017 / 15:30

DO PRÁCE NA KOLE

Společenské akce Staré Město

VYHODNOCENÍ A LOSOVÁNÍ VÍTĚZŮ

 

09.06.2017 / 19:30 - 21:30

PROMÍTÁNÍ SOUTĚŽNÍCH FILMŮ I.

Promítání filmů Reduta / velký sál / Uherské Hradiště

PROGRAM

1.  ZEMĚTŘESNÉ ROJE
ČR, 2017, 26 min, režie: Martina Spurná
Film nahlíží do tajemství procesů odehrávajících se pod zemí v krajině západních Čech. Co víme o tzv. zemětřesných rojích? Mohou být tyto malé otřesy hrozbou například pro vodní nádrže či lázeňské prameny, které se na tomto území nacházejí? Západní Čechy jsou díky výskytu zemětřesných rojů pro české vědce unikátní přírodní laboratoří. Uvidíte, jak se monitorují a zkoumají zemětřesné roje, i co vše se při nich odehrává.

2.  PROTRŽENÁ
ČR, 2017, 11 min, režie: Jan Vačlena

Dokumentární film o přípravě a stavbě přehrady na Bílé Desné a o její protržení před 100 lety.

3.  ZEKA PEKA / FUNNY BUNNY / LEGRAČNÍ KRÁLÍČEK
Chorvatsko, 2016, 2 min, režie: Marta Bregeš, Marija Nikolić, Lucija Majnarić

Malý králíček na jedné straně, na druhé sexy samička a mezi nimi rušná dálnice. Samozřejmě že králíček chce za samičkou. Úloha má jednoduché řešení. Naštěstí je tu zelený přechod.

4.  VDOVEC
ČR, 2016, 27 min, režie: Barbora Adamcová
Druhý díl z cyklu Vandrovali hudci na motivy PhDr. Jiřího Pajera. Snímek Vdovec Vás vtáhne do staré Strážnice na přelomu 19. a 20. století. Věnuje se především osudu ovdovělého otce dvou dětí, který se snaží vyrovnat se složitou situací. Byl natočen ve Strážnici Strážničany jako vyjádření lásky a úcty k malebnému rodnému kraji a jeho tradicím a historii.

5.  REGIO EMILIA VE ŠKOLCE SAFIRKA
ČR, 2017, 23 min, režie: Marek Veverka
Není mnoho školek v ČR, které by se inspirovaly italským programem Regio Emilia. Základním programem školky je dohoda, že děti budou seznamovány se světem kolem sebe prostřednictvím lidských aktivit, které poznávají prostřednictvím profesí svých rodičů, doplněných programem. Systém vychází z rozhodnutí rodičů Regio Emilia, že dětem je nutné poskytnout to nejlepší vzdělání, ale zároveň jim naznačit a dokázat, že jsou součástí života v lokalitě, kde žijí.

Samozřejmě že tento systém je v plném rozporu s praxí obvyklou zde v ČR - tady máte dítě a za 10 hodin si pro ně přijdu. Proto autoři snímku považovali za prospěšné natočit dokument o tomto zvláštním zaměření školky s její zakladatelkou.

6.  TETOVANÝ NÁMOŘNÍK
ČR, 2015, 19 min, režie: Pavel Jakeš
Co si představujete, že najdete na konci duhy? Ve filmu Tetovaný námořník na konci duhy najdete příběh, dobrodružství, možná i smysl života a smrti. 9letá Natálie utíká ze svého světa hledat dobrodružství. Potkává se se starým podivínem, který je i přes svoji výstřednost jediná možná cesta do říše fantazie. Ovšem kdo je starý a potetovaný podivín pro 9letou dívku? A co představuje pro jejího otce, který ji zrovna hledá?

7.  NAOZAJSTNÝ RYBÁR / OPRAVDOVÝ RYBÁŘ
Slovensko, 2017, 9 min, režie: Martin Valenta
Krátký dokumentární film o rybáři, který ryby víc chrání než loví. Ve filmu se střetávají témata, která pojednávají o životě ryb, o ochraně přírody, o vlivu znečištěného životního prostředí na životy ryb a na životy lidí, o souvislostech mezi životem ryb a životem lidí.

10.06.2017 / 08:00 - 18:00

PRODEJNÍ VÝSTAVA KAKTUSŮ - SOBOTA

Výstavy Felixův sál / Jezuitská kolej / Uherské Hradiště

Kaktusářský spolek byl v Uherském Hradišti založen v roce 1967 s názvem CARNEGIEA, jako kroužek pěstitelů kaktusů a sukulentů. Na každoročně úspěšné výstavě budou i letos zastoupeny kaktusy ze Severní, Střední a Jižní Ameriky. Jistě se zde objeví rostliny z rodů Astrophytum, Gymnocalycium, Coryphantha, Notocactus, Echinocactus a mnohé další.


akci pořádá:
Spolek pěstitelů kaktusů CARNEGIA Uherské Hradiště ve spolupráci s Klubem kultury

 

10.06.2017 / 09:30 - 11:30

PROMÍTÁNÍ SOUTĚŽNÍCH FILMŮ II.

Promítání filmů Reduta / velký sál / Uherské Hradiště

PROGRAM

1. VÝZNAM HOSPODAŘENÍ S VODOU V KRAJINĚ
ČR, 2016, 11 min, režie: Vladimír Přibyl
Poukázání na špatné hospodaření s vodou v krajině v době minulé. Ukázka jedné z možností ozdravení přírody.

2. ŽÍTKOVÁ - MIZEJÍCÍ?
ČR, 2017, 25 min, režie: Petr Baran
Proměny vesnice na moravských Kopanicích z pohledů stávajících i nových obyvatel. Dokument ale není o bohyních, pro které, o pověstech o nich, je teď v místě čilý turistický ruch.

3. RYBNÍKY NA KUTNOHORSKU
ČR, 2017, 17 min, režie: Vladimír Císař, Lenka Císařová
Kutnohorsko není typickou rybníkářskou oblastí, přesto se tyto vodní plochy staly samozřejmou součástí zdejší krajiny. Jejich význam stoupá se stále naléhavějším požadavkem na zadržování vody v krajině. Přitom roste také jejich estetická hodnota.

4. SBĚRATEL
ČR, 2016, 20 min, režie: Miroslav Šolc

Dokument o sběrateli, výrobci a restaurátorovi parních strojů.

5. KRAJINA V POHYBU
ČR, 2017, 26 min, režie: Martina Spurná
Krajina se stále se vyvíjí a dokáže mohutně odpovídat na změny, které v ní my lidé často necitlivě děláme. Film ukáže praktické příklady toho, jak se i zdánlivě nehybná krajina může pro nás stát hrozbou, a to často naším vlastním přičiněním. Film představuje, jak naši krajinu sledují čeští geologové a co vše z ní dokážou svým nebývale dlouhodobým a unikátním monitoringem vyčíst. Dotkne se tedy praktických situací reálně se dějících u nás v České republice.

6. NIC NEŽ NÁRODOPIS
ČR, 2014, 40 min, režie: Zdeněk Zvonek
Nic než národopis bylo heslo, životní krédo vynikajícího valašského muzikanta, pedagoga, folkoristy Milana Švrčiny (1927-1981). Dokument odhaluje jeho talent, nasazení a pohnutý život ve složité době, která se na něm podepsala. Byl pod dohledem StB, což zřejmě způsobila jeho role ve filmu Jaromila Jireše Žert. Přesto zůstal svůj. V dokumentu na něj vzpomínají význačné hudební folklorní osobnosti: Jarmila Šuláková, Jan Rokyta, Antonín Bařinka a herec Josef Somr. Dokument má i egologický podtext, auto bylo pro Švrčinu čertův vynále a proto maximálně využíval kolo...

10.06.2017 / 09:30 - 11:30

V ZDRAVÉM TĚLE ZDRAVÝ (VZ)DUCH

Pro děti Masarykovo náměstí / Uherské Hradiště

Centrum Akropolis si pro Vás připravilo dopoledne plné pohybu, tance, tvoření, soutěžení a vystoupení.

- tvořivé dílničky pro děti i rodiče
- soutěže pro děti
- vystoupení dětí z kroužků Akropolis10.06.2017 / 09:30 - 12:00

ZÁVODY STRÁGULÍ

Pro děti Jezuitská zahrada / park u Obchodní akademie / Uherské Hradiště

STRÁGULA - JEDNODUCHÉ VOZÍTKO, se kterým se pořádali závody ve Foglarově Dvojce…

...z kopce se sem řítí parta kluků na podivných vozítkách a vypadá to, že mezi sebou závodí.
Jestřáb otočil hlavou, jak se mihli kolem něho a zaslechl jen útržek věty: „... strááááguuuu ….“.
„To je úžasné", pomyslel si a v jeho hlavě se tak zrodil nápad…
Rozběhl se za těmi kluky dolů z kopce a zeptal se jich odkud jsou a co to mají.
„No přece ze Strága - na tomhle jezdíme ... a říkejte si tomu, jak chcete.“


akcí pořádá: JUNÁK – český skaut, středisko Psohlavci Uherské Hradiště, z. s.

10.06.2017 / 14:00 - 16:00

PROMÍTÁNÍ SOUTĚŽNÍCH FILMŮ III.

Promítání filmů Reduta / velký sál / Uherské Hradiště

PROGRAM

1. HORÁM TREBA ROZUMIEŤ / HORÁM JE POTŘEBA ROZUMĚT
Slovensko, 2017, 20 min, režie: Ľubor Patsch
Medailon Ing. Ladislava Milana z Demänovské doliny, záchranáře, lavinového specialisty, sportovce, horského vůdce, řezbáře, dlouholetého pracovníka Horské záchranné služby - Střediska lavinové prevence. Příběh člověka spojeného celým svým životem s tatranskou přírodou.

2. PATŘÍ ODPAD DO LESA?
ČR, 2016, 12 min, režie: Hana Smíšková, Kateřina Kincová
Mateřská školka Safirka v Brně Kohoutovicích je vedena v duchu programu uznávané italské výchovné školy Regio Emilia. To znamená, že děti jsou vedeny k mnoha aktivitám tak, aby se podílely na poznání světa kolem nich a zprostředkovaně jak programem návštěv ukázek lidských činností, ale také i prostřednictvím aktivit-profesí rodičů. V tomto případě jde o úklid lesa v okolí školky, které jistě vzbudí otázku, zdali malé děti jsou od toho, aby uklízely po dospělých, ale taková je naše společnost .…

3. BLÍZKÝ VESMÍR
ČR, 2016, 26 min, režie: Martina Spurná
Uvidíte, co svou silou dokáže Slunce a proč může být tato naše jediná životadárná hvězda pro nás zároveň i hrozbou. S předními českými odborníky na problematiku kosmického počasí odhalíme taje polárních září, s astronomy nahlédneme do dalekohledů pozorujících nejen Slunce, ale i potenciálně nebezpečné blízko Země letící planetky. Dokument poodhaluje nedávný pád meteoritu Čeljabinsk a ukazuje unikátní systém českých kamer, které pravidelně a s velkou přesností zachycují rychlé pády meteoritů a bolidů nejen na našem území.

4. PROTI NENÁVISTI
ČR, 2017, 5 min, režie: Dominik Machalík
Do bánovské školy chodí žáci z několika obcí. Hlavně ti z Bystřice pod Lopeníkem se nemají odedávna s Bánovjany v lásce a naopak. Učitel se je snaží přesvědčit, že nenávist je velmi nebezpečná lidská vlastnost. Poselství filmu: Ve světě je plno nenávisti a pokud se nedokážeme respektovat a mít rádi ani my, kluci ze dvou vesnic, kteří chodí do bánovské školy, jak se mohou domluvit všichni lidé, celá náboženství nebo státy světa? Pro lepší svět jsme něco udělali sami doma. Spálili jsme meče a začali se respektovat.

5. BLÁZEN A MOTÝL
ČR, 2016, 25 min, režie: Lubomír Hájek
Bláznivá se může zdát snaha jednotlivce zachránit jednu z posledních významných lokalit mizejícího druhu vzácného motýla, jasoně červenookého.

6. DOME, SLATKI DOME / HOME, SWEET HOME / DOMOVE, SLADKÝ DOMOVE
Chorvatsko, 2017, 2 min, režie: Sven Balen, Lara Šišak, Leon Malinović, Ana Pavlić, Gloria Petrlić, Sven Šimunac, Lucrecija Popec
Domov je místo v srdci, ať je to hrad na kopci nebo díra ve stromě. Film vznikl během jednoho dne na filmařské dílně. Tvůrci filmu jsou žáci základní školy a mají 13 – 14 let.

7. O KOVAŘINĚ RODU ŠVARCŮ
ČR, 2014, 16 min, režie: Jaromír Schejbal
Kovářské řemeslo se u Švarců dědilo po mnoho generací. Jen vnuk Jaroslav který o svých předcích barvitě vypráví, řemeslo nepodědil. Ale dokáže ledacos v kovárně předvést. Téměř vše, co jako kluk od svého táty či dědy okoukal...

10.06.2017 / 14:00 - 17:00

ODPOLEDNE S EKOLOGICKÝM ZEMĚDĚLSTVÍM

Semináře / přednášky Reduta / komorní sál / Uherské Hradiště

TRADIČNÍ PREZENTACE EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

PROGRAM

- Principy ekologického zemědělství a aktuální data pro Zlínský kraj -  Ing. Milan Drgáč, PRO-BIO RC Bílé Karpaty
- Promítnutí dokumentu „FARMÁŘI PŮDY“ režie: Joris van der Kampa Fransjan de Waard, 37 minut. Vítězný snímek festivalu LSFF 2016.
- Ochutnávky biopotravin
- Připravované regionální akce se zaměřením na ekologické zemědělství a biopotraviny 2017 - Mgr. Renata Vaculíková, IS Kopanice Starý Hrozenkov
- Promítnutí dokumentu „PŮDA PRO NAŠE JÍDLO“, režie Julio Molina- Montenegro, 35 minut

- od 17,00 hod – diskuse, ochutnávka biopotravin a ukončení

Promítané filmy jsou v původním znění s českými titulky. Zároveň je uvádíme v rámci Ozvěn LIFE SCIENCES FILM FESTIVAL v Praze.

akci pořádají:
- Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. Starý Hrozenkov
- PRO - BIO Svaz ekologických zemědělců, regionální centrum Bílé Karpaty

10.06.2017 / 16:00 - 17:00

HANZELKA A ZIKMUND - BESEDA S PROMÍTÁNÍM FILMŮ

Semináře / přednášky Reduta / salonek / Uherské Hradiště

Beseda a promítání filmů - přednášející RNDr. PETR NOVOTNÝ

- k připomenutí 70 let od první výpravy

10.06.2017 / 17:00

39. ROČNÍK FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE TÝKÁ SE TO TAKÉ TEBE

Výstavy Reduta / foyer / Uherské Hradiště

Výstava soutěžních fotografií letošního ročníku fotosoutěže Týká se to také Tebe bude představena v sobotu v prostorách Reduty. Ke spatření zde bude vítězná kolekce fotografií, kterou vybírala odborná porota.Výstava vybrané kolekce fotografií a vítězných snímků potrvá do 17. července.

10.06.2017 / 18:00

SLAVNOSTNÍ PŘIJETÍ NA RADNICI

Společenské akce Radnice, Uherské Hradiště

- slavnostní přijetí akreditovaných účastníků a hostů festivalu zástupci města Uherské Hradiště

10.06.2017 / 20:00

GALAVEČER TSTTT 2016

Společenské akce Reduta / velký sál / Uherské Hradiště

SPOLEČENSKÝ VEČER PRO AKREDITOVANÉ ÚČASTNÍKY A HOSTY FESTIVALU

- slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen filmové a fotografické soutěže TSTTT 2017


K poslechu i tanci zahraje cimbálová muzika Ohnica s primášem Janem Mudrákem.