1 2 3 4
 

Facebook

O festivalu

"Festival TÝKÁ SE TO TAKÉ TEBE je již čtyřiačtyřicet let místem pravidelného, srdečného a přátelského setkávání filmových tvůrců, fotografů, ekologů, farmářů, odborníků na zemědělství a životní prostředí, občanských sdružení a iniciativ, laické a odborné veřejnosti. TSTTT spojuje všechny ty, kterým není lhostejno, v jakém světě žijeme, a budou žít další generace.

Festival v Uherském Hradišti je o krátkém zastavení, zamyšlení a uvědomění si sama sebe."

Mgr. A. Antonín Mach,
ředitel Klubu kultury Uherské Hradiště

 

"Týká se to také tebe – to byl název snímku uherskohradišťského Studia amatérského filmu, který si před čtyřicetičtyřmi lety zdejší kolektiv uznávaných filmařů převzal do názvu své nové celostátní soutěže. Věrně jím vystihoval záměr prostřednictvím filmu apelovat na člověka občana, aby si uvědomoval, že životní prostředí se dotýká každého z nás, je nezpochybnitelnou podmínkou života na zemi v jakékoli formě a ovlivňuje jeho kvalitu.

V průběhu let se tato soutěž stala mezinárodní a po dlouhá léta zahrnovala také kategorii filmů profesionálních. Autoři se svými díly vyjadřují k aktivitám a způsobům činnosti člověka k ochraně životního prostředí,  k vytváření předpokladů pro udržení biodiverzity, vlivu průmyslu, dopravy, energetiky na životní prostředí, k zachování krajinného rázu, architektuře a urbanismu nebo také například k sepětí domácnosti a rodinného života s přírodou."

Mgr. art Jan Maděrič, l.p. 2015
Klub kultury Uherské Hradiště

 

"V rámci mezinárodního ekologického festivalu Týká se to také tebe má své pevné místo fotografická soutěž. Letos se koná již po jednačtyřicáté. Během tohoto dlouhého období si již stabilně udržuje svou úroveň a účastní se jí v průměru 40–50 autorů a posuzováno je na 400 fotografií. Soutěž je vyhlášena pro amatéry i profesionály z České a Slovenské republiky a je rozdělena do dvou tematických okruhů – Chráněné prvky naší přírody a Člověk a životní prostředí. Věříme, že i letošní ročník soutěže a následná výstava fotografií si zachová svou vysokou kvalitu a rovněž přiláká další autory, kterým je krása přírody námětem pro fotografování."

Mgr. MgA. Petra Baroňová,
Klub kultury Uherské Hradiště