1 2 3 4 5
 

Propozice

ÚČAST V SOUTĚŽI
Do 42. ročníku TSTTT mohou filmy a videa přihlásit jednotlivci i kolektivy – autoři, výrobci, majitelé, distributoři. Jsou akceptovány snímky studentů uměleckých škol, vyjma absolventských prací. Vítány jsou obrazové záznamy, dokumenty, aktuality dětí do 15 let.

Snímky nesmí být starší tří let od data dokončení. Účast v jiných soutěžích nevylučuje přihlášení filmů do TSTTT.

Přihlásit lze snímky všech žánrů – dokumentární, publicistické, reportážní, hrané, kreslené, animované a jiné.

Snímky se přihlašují na formuláři z adresy www.tsttt.cz. Každý snímek musí být přihlášen samostatně. Vítány jsou fotografie a propagační materiály pro případné použití v katalogu filmů.

Všechny snímky musí projít výběrem před porotou, která do promítání zařadí pouze ty, jež odpovídají statutu TSTTT a splňují požadavky umělecké a odborné kvality.

Každý přijatý snímek opravňuje přihlašovatele k účasti jedné osoby na náklady pořadatele, který hradí ve dnech 9.–11. června 2017: ubytování v určeném zařízení, stravování po dobu konání soutěže, cestovné ve výši hromadného dopravního prostředku.

Ostatní účastníci si pobyt hradí sami.

Oceněné filmy zůstávají ve videotéce festivalu. Pro další využití si vyhrazuje pořadatel právo zhotovení kopií vybraných snímků. Budou sloužit výhradně pro nekomerční distribuci. Zasláním přihlášky filmu dává přihlašovatel za majitele souhlas s podmínkami tohoto statutu soutěže.


HODNOCENÍ A CENY
Amatérské soutěžní filmy hodnotí porota jmenovaná pořadatelem.

Budou uděleny:


TERMÍNY
Zaslání přihlášek i snímků do 15. 5. 2017
Oznámení přihlašovatelům o výběru filmů do 26.5.2017
Zaslání přihlášek k ubytování do 2. 6. 2017

Neoceněné filmy budou vráceny na žádost přihlašovatele do jednoho měsíce po skončení TSTTTT.


TECHNICKÉ PODMÍNKY
Obrazový záznam ve formátu MPEG -4/H.264 pořízený na dostupných zařízeních – např. kamerách, digitálních fotoaparátech, iPadech, iPhonech - zašlete na datovém nosiči na adresu pořadatele.

Do soutěže lze přihlásit filmy a videa na nosičích DVD (DVD Video), Blu-ray (MPEG 2, AVCH D). Jiné nebudou akceptovány.

Filmy lze také zaslat elektronicky službou pro sdílení dat na uvedenou kontaktní adresu.

Doporučuje se délka snímků do 30 minut.

Nosiče i přebaly musí být označeny názvem snímku a adresou přihlašovatele.

Každý snímek přihlášený do soutěže musí být na samostatném nosiči. Součást í snímků v jiných než českém a slovenském jazyce musí být komentářová listina. Akceptována je angličtina, němčina, francouzština, italština a španělština. Součást í filmu musí být jeho krátká anotace – viz přihláška. Nedodržení těchto podmínek znamená vyřazení filmů ze soutěže.


KONTAKT, INFORMACE, KORESPONDENCE
Mgr. art Jan Maděrič
Klub kultury, Hradební 1198, 686 60 Uherské Hradiště
tel.+420 572 430 422
e-mail: maderic@kkuh.cz